• සක්විති රජෙකු වන්නට  වරම් ඇති බවට සඵල කරන සත්‍යක්‍රියා රටපුරා
  • මාස තුනෙන්  සහ මාස හයෙන්  රටම ගොඩනගන විස්මිත ආර්තික හා සමාජ  ක්‍රමවේදයන් අනුව ජන හමුවට
  • ජනාධිපතිවරණය ජයගත් වහාම මහජන මතය විමසන ජනමත විචාරනයක් ඒ අනුව
  • මින් ඉදිරියට  සුඵ ජාතීන්  විසින් ආණ්ඩු තනා මහ මතය විකෘතිකළ ක්‍රමය අහෝසියි, නියම ජනමතය තහවුරු වන රජයක්
  • පක්ෂ භේද, ආගම් භේද,ජාති භේද නැති සුපිරි ‍රටක්
  • ඒක පාක්ෂික  පාර්ලිමේන්තුවක් යටතේ  මන්ත්‍රීවරු 225 වෙනුවට මන්ත්‍රීවරු 125 කින් යුත් සාමකාමී පාර්ලිමේන්තුවක්
  • සාමය හා රටේ සමෘධිය සඵල වූ වහාම අතුරු මැතිවරණයකින් හෝ  ජනමත විමසුමකින්  බුදු දහමත් රටත් ජනතාවත් සුරකින බෞද්ධ රජෙක්, ජනාධිපති වරයෙක් සහිතව හෝ රහිතව අගමැතිවරයෙක්
  • නියම ජනමතය සුරකින ශක්තිමත් ජනතාවගේම රටක්, තුණුරුවන් සත්‍යයි. ලොව අංක එකේ රටක් බවට දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් කරමි.